Indmeldelse og Priser

Indmeldelse og Priser

FOR AT SPILLE I BBK SKAL MAN VÆRE MEDLEM AF KLUBBEN.
Det koster et indmeldelsesgebyr på 50 kr. at melde sig ind i klubben, samt et halvårligt kontingent.
Ved indmeldelse indbetales indmeldelsesgebyr på 25 kr, samt første kontingent. Indbetaling sker via Mobile Pay til 656582. Vigtigt: Husk at oplyse navn og fødselsdato ved indbetalingen.

Herefter kommer der automatisk en opkrævning af kontingentet, opdelt i to rater i august og februar. Man er forpligtet til at betale kontingent via PBS (Pengeinstitutternes Betalingsservice).
Tilmeldingsoplysninger vil står på det næste tilsendte indbetalingskort fra PBS.

NYE SPILLERE HAR 3 UGERS GRATIS PRØVESPIL.
Send en mail til ungdomsspilleudvalget haludvalg@bagsvaerd-bbk.dk for at aftale et starttidspunkt for prøvespil.

UDMELDELSE KAN SKE HALVÅRLIGT
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til haludvalget pr. 31. december eller pr. 31. maj med mindst 1 måneds varsel. Mail:  haludvalg@bagsvaerd-bbk.dk. Du skal udmelde barnet senest 1. december eller 1. maj for at undgå at betale kontingent for næste halvår. 

Kontingentpriserne er pr. år.

VoksenPris
Indmeldelse – Gebyr50 kr.
19 til 24 år – For fast bane eller fælles-spil1.500 kr.
Over 24 år – For fast bane eller fælles-spil1.500 kr.
En ekstra ugentlig banetid pr. år650 kr.
Fælles træning torsdag for voksne, ekstra (inkluderer træner og bolde)1000 kr.
Tirsdags træning, ekstra (inkluderer træner og bolde)500 kr.
Passiv100 kr.

For en fast bane inkluderer kontingentet som udgangspunkt én banetid. Man skal oplyse om man ønsker at spille double eller single på banen og hvilke medlemmer banetiden omfatter. Det kan umiddelbart forekomme uretfærdigt at man således totalt kun betaler kr. 3000,- for en single bane, og totalt kr. 6000,- for en double bane. Begrundelsen er, at vi ønsker det skal koste det samme for den enkelte spiller uanset om spilleren foretrækker single eller double. Denne regel betyder altså, at der på en doublebane skal være fire betalende spillere og at der på en singlebane skal være to betalende spillere.

Hvis du ønsker en fast banetid, skal du sende en indmeldelse for hver af spillerne på banen.

Hvis en spillemakker er forhindret i at spille, er det muligt at invitere en afløser.

Indmeldelsesformular