Indmeldelse og Priser

Indmeldelse og Priser

FOR AT SPILLE I BBK SKAL MAN VÆRE MEDLEM AF KLUBBEN.

Det koster et indmeldelsesgebyr på 25 kr. at melde et barn ind i klubben, samt et halvårligt kontingent på 600 kr.
Ved indmeldelse indbetales indmeldelsesgebyr på 25 kr, samt første kontingent på 600 kr. Dvs. i alt 625 kr. Indbetaling sker via Mobile Pay til 656582. Vigtigt: Husk at oplyse navn og fødselsdato på barnet ved indbetalingen.
Herefter kommer der automatisk en opkrævning af kontingentet, opdelt i to rater á 600 kr. i august og februar. Man er forpligtet til at betale kontingent via PBS (Pengeinstitutternes Betalingsservice).
Tilmeldingsoplysninger vil står på det næste tilsendte indbetalingskort fra PBS.

NYE SPILLERE HAR 2 UGERS GRATIS PRØVESPIL.

Send en mail til ungdomsspilleudvalget usu@bagsvaerd-bbk.dk for at aftale et starttidspunkt for prøvespil.

UDMELDELSE KAN SKE HALVÅRLIGT
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til haludvalget pr. 31. december eller pr. 31. maj med mindst 1 måneds varsel. Mail:  haludvalg@bagsvaerd-bbk.dk. Du skal udmelde barnet senest 1. december eller 1. maj for at undgå at betale kontingent for næste halvår. 

UngdomPris
Indmeldelse – Gebyr25 kr.
Op til 18 år – kontingent årligt inklusiv bolde og træning1.200 kr.

Indmeldelsesformular