Etisk kodeks

Etisk kodeks

Pædofili og børneattester

For at forebygge, at instruktører og frivillige misbruger deres autoritet og funktion, til at begå overgreb eller krænkelser på medlemmer er det blevet vedtaget ved lov, at alle foreninger skal indhente børneattester på instruktører og frivillige, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Ved indhentningen får vi som forening oplyst, hvis en person tidligere har overtrådt straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og besiddelse af børnepornografi. BBK ønsker ikke at have tidligere dømte som instruktører eller frivillige.

Privatlivspolitik (GDPR)

Omhandler hvordan vi behandler vi de oplysninger du giver os og hvorledes vi bruger billeder af medlemmer, frivillige og trænere på hjemmesider, sociale medier og på print. Ved medlemskab og brug af baner giver du dit samtykke til at vi behandler dine oplysninger som angivet i privatlivspolitikken, som du kan finde i sin fulde ordlyd her

Den korte version er at Bagsværd Badminton Klub behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik.

Vi indhenter og behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Datatilsynet oplyser, at billeder og videoer optaget under en forenings aktiviteter, som udgangspunkt godt kan offentliggøres uden samtykke. I forbindelse med turneringer tager vi nu og da billeder og videoer som vi bla. bruger på sociale medier, hjemmeside eller i andre medier. Vi indhenter ikke på forhånd din tilladelse til dette. Men henvend dig til klubbens dataansvarlige hvis du generelt gerne vil være fritaget for at figurere på billeder eller hvis vi har lagt et billede ud som du gerne vil have fjernet.

Bagsværd Badminton Klub er dataansvarlig. Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er foreningens formand formand@BBK-bagsvard.dk.